Επικοινωνία

Έδρα: Λεωχάρους 28, Πειραιάς, 185 31

Αποθήκες: Πλαταιών 11, Πειραιάς, 185 31

Τηλέφωνα: 210 4221265 - 210 4221238

Φαξ: 210 4172668

Mail: info@felios.gr